Welkom op de website van RailTV.


In april 2013 was de lancering van RailTV op station Eindhoven. Op alle perrons hangen digitale schermen waarop reizigers dagelijks wisselende uitzendingen zien. Met dit initiatief willen ProRail en NS het verblijf op het station verbeteren. Inmiddels is RailTV ook te zien op de perrons van station 's-Hertogenbosch, Rotterdam Centraal, Leiden Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal en Zwolle.

RailTV draait ook op de grote schermen in de stationshallen van Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Amsterdam Bijlmer Arena, Leiden Centraal, Amersfoort, Eindhoven en Breda.

RailTV is een proef en loopt drie jaar. De opzet van RailTV is om het verblijf op de stations aangenamer te maken en het gevoel van veiligheid op de perrons te verhogen.

Met RailTV verwachten ProRail en NS ook een betere spreiding van reizigers op de perrons waardoor het in- en uitstappen soepeler gaat.


MEDIA / COMMERCIE
IDEEËN / OPMERKINGEN

Uitzendingen


Op de perrons hangen schermen waarop elke 6 minuten een uitzending wordt getoond. De uitzendingen worden zes keer per week vernieuwd en bestaan uit drie blokken:

  • Cultuur: informatie over musea, film, theater, muziek, literatuur, (stations)architectuur, lifestyle, design, etc.
  • Informatie: aankondiging van werkzaamheden aan het spoor, bouwprojecten en interessante weetjes over het spoor en stations, etc.
  • Mogelijkheid voor adverteerders: de opbrengsten worden gebruikt om een deel van de exploitatie mee te financieren.

ProRail en NS onderzoeken of RailTV een toegevoegde waarde heeft op de reisbeleving van reizigers. Het ministerie van IenM is financier van het programma ‘Prettig Wachten’. Dit programma heeft tot doel om het verblijf en de wachtbeleving te veraangenamen door o.a. comfortabele wachtplekken te creëren, betere toiletvoorzieningen te realiseren, bestaande wachtruimtes te verwarmen én RailTV uit te rollen. RailTV is een initiatief van ProRail en NS en wordt in samenwerking met verschillende partners uitgerold.


ProRail logo NS logo